Diana Råman

aluejohtaja, rakennusinsinööri (AMK),
Espoon kaupungin varavaltuutettu

Ruiskukka - Kokoomus

Rakennetaan yhdessä tulevaisuudenuskoinen, yhdenvertainen ja vastuuntuntoinen Espoo. 

Meidän tulee yhdessä vahvistaa perustuksiamme, luoden uskoa tulevaan ja rakentaa inhimillistä yhteisöä.

  • Kaupungin yritysmyönteisyyttä tulee edelleen kehittää yhdessä yrittäjien ja yritysten kanssa. Uudistuva, kansainvälinen elinkeinoelämä luo kaupunkiin vetovoimaa varmistaen investointihalun ja -kyvyn. Business Espoo –yrityspalveluverkosto antaa tälle työlle hyvän alustan. 
  • Joukkoliikenteen varrella olevien tiiviiden kaupunkikeskusten lisäksi Espoon on kaavoitettava myös pientaloalueita. Monipuolinen ja ennen kaikkea riittävä asuntotuotanto mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen. Helppo saavutettavuus luo hyvän pohjan sujuvalle arjelle ja työn liikkuvuudelle. Näin huolehdimme kaupunkimme elinvoimasta.  
  • Korjausvelka täytyy saada kuriin. Haluan, että Espoo jatkaa vahvaa työtä Koulut kuntoon -ohjelman toteutumiseksi. Meillä kaikilla on oikeus turvallisiin, terveellisiin ja viihtyisiin tiloihin. Espoon on varmistettava investointikyky ja huolehdittava rakennetusta ympäristöstä. 
  • Espoossa on runsaasti luontoa, joka kattaa lähes kaikki Suomen luonnon erityispiirteet. Pinta-alasta metsää on lähes 60 prosenttia. Lähiluonnosta huolehtiminen luo meille kaikille hyvinvointia.  
  • Yhteisiä varoja on ehdottomasti käytettävä vastuullisesti. Kasvun ja kehityksen tulee olla kestävää ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti sekä taloudellisesti.  
  • Hyvinvoiva yhteisö kannustaa, huolehtii kaikista sekä arvostaa kaikkien ihmisten kokemuksia ja osaamista.  
  • Sivistys luo vankan pohjan hyvälle tulevaisuudelle. 

Kuntavaalien 2021 suosittelijat:

Kuntavaalien 2021 vaalivideo: